Step Vaessen – Jihad met Sambal

Veertien jaar geleden besloot Step Vaessen het veilige en tolerante Nederland te verruilen voor een avontuurlijk bestaan als journalist in Indonesië. Dit grootste moslimland ter wereld stond op dat moment aan de vooravond van grote veranderingen. Waar religieuze groepen vroeger vredig naast elkaar leefden, nemen nu terroristisch geweld en religieus radicalisme een enorme vlucht. Maar niet alleen Indonesië verandert. Via haar goede, Nederlands-Marokkaanse vriend Khalil wordt Step op de hoogte gehouden van hoe Nederland, waar homohuwelijken en coffeeshops ooit de normaalste zaak van de wereld waren, met de dag onverdraagzamer wordt.
In Jihad met sambal geeft Al Jazeera-correspondent Step Vaessen een eerlijke inkijk in haar roerige bestaan in Indonesië – het land waar iedereen altijd glimlacht, zonder dat je weet wat er werkelijk gaande is. Het verhaal leidt langs het geluk van de geboorte van haar zoon Agus, langs hechte vriendschappen met de vrijgevochten Utet en de integere Bobby, maar ook langs verdriet om het toenemende geweld in Indonesië. En op het moment dat haar ex-man zelfmoord pleegt, lijkt het hele leven tot stilstand te komen. Door de ongelooflijke pijn van zijn overlijden wordt Step gedwongen stil te staan bij het hier en nu.
Jihad met sambal vertelt het levensverhaal van een sterke vrouw op zoek naar avontuur en geluk, naar vrijheid en gelijkwaardigheid en naar een evenwichtig bestaan in een turbulent land.

Over Step Vaessen

Step Vaessen (1965), geboren in het katholieke Zuid-Limburg, maakte zich los van haar milieu en werd in 1996 NOS-journalist in Indonesië. In 2006 maakte zij de opmerkelijke overstap naar de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In dit boek doet zij verslag van haar ervaringen in het grootste islamland ter wereld, een maatschappij vol paradoxen en tegenstellingen, met een steeds manifester islam-extremisme naast de veel algemener gematigde islamvariant, in een verwarrend mengsel van onverdraagzaamheid en tolerantie. Vaessen beschrijft ook haar diepe persoonlijke crisis na het overlijden van haar ex-echtgenoot, en vergelijkt Nederland en Indonesië in hun verhouding tot de islam, in een dialoog met haar Marokkaans-Nederlandse chatvriend. De islam, de tsunami in Atjeh (2004), het besluiteloze bestuur, rouw en verwerking, de reis met de chatvriend door Indonesië – zij zijn alle onscheidbaar gemengd in een met grote persoonlijke inzet en openhartigheid en zeer leesbaar geschreven verslag, dat evenveel over Step Vaessen gaat als over het huidige Indonesië – en dat gaat ten koste van beide. Met een katern kleurenfoto’s.

Step Vaessen – Jihad met Sambal kunt u hier bestellen bij Bol.com.

Step Vaessen - Jihad met Sambal